سیم های افشان

این نوع سیم‌ها برای نصب ثابت به عنوان سـیم‌های رابط در داکت‌های زیرزمینی، ماشین آلات و تابلوهای فرمان که به انعطاف پذیری زیادی نیاز دارند به کار می روند. قرارگیری مسـتقیم این نوع سـیم‌ها بر روی سینی‌های کابل، کانال‌هـا یا مخازن مجاز نیست ولی قرارگیری در داخل لوله و زیر گچ مجاز می‌باشد.

 • جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی IEC 60228) ISIRI 3084)
 • جنس عایق: آمیزه PVC نوع C
 • رنگ بندی عایق: مطابق درخواست مشتری
 • سیم‌های افشان با عایق PVC، جهت مصـارف عمومی

ولتاژ نامی

 • 300/500V برای هادی‌های تا سطح مقطع 1mm²
 • 450/750V برای هادی‌های با سطح مقطع بیشتر از 1mm²

استاندارد مرجع

 • ISIRI 607 – 3
 • IEC 60227 – 3

کد سیم

 • ISIRI (607) 06 برای هادی‌های تا سطح مقطع 1mm²
 • ISIRI (607) 02 برای هادی‌های با سطح مقطع بیشتر از 1mm²
 • IEC 60227 06 (H05V – K)
 • IEC 60227 02 (H07V – K)
 • NYAF

محدوده دمایی

 • برای نصب قابل انعطاف: ℃5- تا ℃70+
 • برای نصب ثابت: ℃30- تا ℃70+