کابل کنترل تخت

این نوع کابل‌ها اغلب به عنوان کابل‌های متحرک جرثقیل‌ها، آسانسورها و سیستم‌های نقاله به کار می‌روند. این کابل‌ها جهت استفاده در تاسیسات داخل ساختمان مناسب بوده و مزایای آن عبارتند از: انعطاف‌پذیری زیاد، نیاز به حداقل فضا، امکان قرارگیری در بسته بندی‌های کوچک

 • جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی IEC 60228) ISIRI 3084)
 • جنس عایق: آمیزه PVC نوع D
 • نحوه قرار گیری رشته‌ها: به صورت موازی
 • رنگ بندی عایق: تا 5 رشته سیم با رنگ یا رشته‌های شماره‌دار و بیشتر از 5 رشته سیم با رشته‌های شماره‌دار برای تعداد 4 رشته سیم یا بیشتر، رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد آخرین رشته می‌باشد.
 • جنس روکش: آمیزه PVC نوع ST5*
 • رنگ روکش: مشکی یا طوسی

* برای انعطاف پذیری بیشتر می توان از آمیزه *TPE** ) TPR ) برای عایق یا روکـش استفاده کرد.

TPE: Thermo Plastic Elastomer*

TPR: Thermo Plastic Rubber**

 • کابل‌های تخت افشان با عایق و روکش PVC

ولتاژ نامی

 • 300/500V برای هادی های تا سطح مقطع 1mm²
 • 450/750V برای هادی های با سطح مقطع بیشتر از 1mm²

استاندارد مرجع

 • ISIRI 607-6
 • IEC 60227-6

کد کابل

 • ISIRI (607) 71 F
 • 60227IEC 71 F
 • H05VVH2-F
 • H05VVH6-F
 • H07VVH2-F
 • H07VVH6-F

محدوده دمایی

 • نصب متحرک: ℃5- تا ℃70+
 • نصب ثابت: ℃30- تا ℃70+