محصولات

کابل خاص و ابزار دقیق

کابل ابزاردقیق مسیری مطمئنی را برای تبادل سیگنالها در دستگاه های مهم و صنعتی فراهم می کند . این نوع کابل‌ها جهت انتقال اطلاعات مناسب بوده و می‌توانند در اتاق‌های کنترل دستگاه‌های صنعتی و پست‌های برق به کار روند. با توجه به نوع تجهیزات، شرایط محیطی و دیگر فراسنج های الکتریکی، مغناطیسی و مکانیکی نسبت به انتخاب نوع مناسب کابل ابزاردقیق اقدام می شود

در حال نمایش 5 نتیجه